Students

Graduate Students


Keita Kaya

Master

Life Science
Nishiura Station

Soichiro Kondo

Master

Life Science
Nishiura Station

Riku Nishio

Master

Life Science
Nishiura Station


Undergraduate Students


Fourth year

Godai Ishikawa

Life Science
Nishiura Station

Taketo Ueda

Life Science
Nishiura Station

Junki Ohtsuka

Life Science
Nishiura Station

Takahiro Sasaki

Life Science
Nishiura Station

Ryuji Hazama

Life Science
Nishiura Station


Ryusei Hama

Life Science
Nishiura Station

Yusuke Futamura

Life Science
Nishiura Station

Ryuto Nomoto

Environment Science
Funakoshi Station

Kenta Yamashita

Environment Science
Funakoshi Station

Moeko Aoki

Environment Science
Funakoshi Station


Takanobu Miura

Environment Science
Funakoshi Station


Third year

Hiroaki Ii

Koki Usami

Ryota Kimura

Ena Koyama

Taichi Shiga


Sakurako Doi

Yumiko Nakayama

Miku Noguchi

Idsumi Makinose

Kazumasa Mitani


 Funakoshi Sta.

1289-1, Funakoshi, Ainan-cho Minamiuwa-gun, Ehime, 798-4205, Japan

tel. +81-895-82-1022

fax. +81-895-82-1026  

 

 Nishiura Sta.

25-1, Uchidomari, Ainan-cho Minamiuwa-gun, Ehime, 798-4206, Japan

tel. +81-895-73-7112

fax. +81-895-73-7113  

 

 Matsuyama Sta.

3, Bunkyocho, Matsuyama-shi, Ehime, 790-0826, Japan

tel. +81-89-927-8145

fax. +81-89-927-8820